lördag 19 juli 2014

Korta reflektioner, från evighet till evighet

Då avslutar jag den här lilla serien. Naturligtvis inget uttömmande, utan bara en ström ord från mitt hjärta rätt ner på tangenterna. Men så ändå intressant att få vara en liten del av Guds stora verk, att han nådde fram till mig är det största.

Jag tänker ibland på fångvaktaren som hade hand om Paulus och Silas, där de satt och sjöng längst in i fängelset. Kanske hade han suttit och lyssnat på sångerna innan han somnade, det var nog inte så vanligt med sång i den här miljön. Gud lät en jordbävning öppna varje fängelsecell och i fångvaktaren gör sig reda att ta sitt eget liv när Paulus lyckas få stopp på honom. Väktaren frågar: "Vad skall jag göra för att bli frälst?"
Paulus svarar: "Tro på Herren Jesus, så blir du frälst, du och din familj" Sedan predikade de Herrens ord för honom och hans familj. Och alla lät döpa sig. Jag vet inte hur mycket kunskap fångvaktaren och familjen han få innan de tog emot Jesus, men jag tror inte att man behöver så mycket predikan eller så mycket tro, utan mer en vilja. Sedan får frälsningens rikedom packas upp efter hand som man vandrar vidare tillsammans med Jesus. Så du har nog med kunskap för att kunna bli frälst, frågan är om du vill ta emot Jesus i ditt liv. Vill du det?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar